หางานภูเก็ต

          ภาคใต้ของประเทศไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเล ทำให้นอกจากภาคใต้จะเป็นแหล่งประมงที่สำคัญแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้าที่สำคัญของไทยและภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งจังหวัดที่มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการขนส่งและกระจายสินค้าได้ดีที่สุดก็คงไม่พ้นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่มากแต่การคมนาคมครบครันอย่างจังหวัดภูเก็ต ที่มีการเดินทางและขนส่งที่หลากหลายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพราะจังหวัดมีการวางแผนระบบการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง

          จังหวัดภูเก็ตมีรายได้มหาศาลจากการท่องเที่ยว และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมากช่วยเพิ่มรายได้ให้จังหวัดและประเทศอีกด้วย และเพราะภูเก็ตเป็นแหล่งรวบรวมความเจริญและศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ การหางานภูเก็ต หรืออัตราการรับสมัครงานจึงมีสูง เพราะมีสายอาชีพหลากหลายที่ต้องการแรงงานมาพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม งานบริการ งานด้านการสื่อสาร งานคมนาคมขนส่ง งานโลจิสติกส์ งานระบบราง งานด้านการจัดการทรัพยากร งานด้านการเกษตร งานการจัดการสินค้า และสายงานอื่นๆอีกมากมายที่สามารถหางานภูเก็ตทำได้ เพราะตัวจังหวัดและภาครัฐวางแผนการพัฒนาขีดจำกัดความสามารถของจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้นเพื่อให้กลายเป็นผู้นำทางด้านการขนส่งและสื่อสารมวลชน และเพื่อการพัฒนานั้นจังหวัดจึงต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานมืออาชีพ ด้วยความที่จังหวัดต้องการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า จึงมีการให้ความสำคัญกับการหางานภูเก็ตและรับสมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและจัดเก็บสินค้ามากเป็นพิเศษ เพราะด้วยตัวขนาดจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สินค้าที่ต้องการแหล่งพักสินค้ามีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สามารถจัดเก็บได้ง่าย ไปจนถึงสินค้าที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก รวมไปถึงการต้องพิจารณาสถานที่จัดเก็บให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและส่งต่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย ภูเก็ตไม่ใช้แค่แหล่งส่งผ่านสินค้าจากภายนอก แต่ถือเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่สำคัญภายในประเทศเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสินค้าหลายชนิดในประเทศที่ต้องส่งผ่านไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อรอส่งออกนอกประเทศทั้งทางอากาศ ทางบก หรือทางน้ำเองก็ตาม

          จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีหลากหลายและถือเป็นจังหวัดที่พลุกพล่านทั้งจากความเจริญของจังหวัดและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นการหางานภูเก็ตจึงสามารถพบเห็นการรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆที่หลากหลาย และด้วยค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงทำให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเองก็พลอยสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันกับจังหวัดขนาดใหญ่หรือแม้แต่ในเมืองหลวงของไทยอย่างกรุงเทพเองก็ไม่ได้มีค่าครองชีพที่แตกต่างกันมากนัก