https://www.roojai.com/

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า น้ำมันหล่อลื่น หรือ น้ำมันเครื่อง ประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือ น้ำมันพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ น้ำมันเครื่องมีหน้าที่ลดแรงเสียดทานของวัตถุชิ้นที่เสียดสีกัน ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส ทำความสะอาดเขม่าและเศษโลหะภายในเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและกรดต่างๆ และป้องกันกำลังอัดของเครื่องยนต์รั่วไหล เป็นต้น 

แหล่งที่มาของน้ำมัน 

แหล่งที่มาของน้ำมันพื้นฐานที่ใช้ทำมันเครื่องมี 3 แหล่งคือ 

  • น้ำมันที่สกัดจากพืช 
  • น้ำมันที่สกัดจากน้ำมันดิบ 
  • น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันชนิดนี้จะให้คุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุด 
https://www.roojai.com/

วิธีเช็คน้ำมันเครื่องฉบับง่าย 

  • จอดรถให้อยู่ในแนวระนาบ ไม่ลาดเอียง เปิดฝากระโปรงรถยนต์ให้เรียบร้อย 
  • มองหาก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง และดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมา เช็ดทำความสะอาดน้ำมันเครื่องที่ติดกับก้านวัดออกด้วยเศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่ แต่โปรดระวังอย่าใช้ทิชชู่ชนิดเป็นขุยง่ายนะ 
  • เสียบก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องคืนกลับจุดเดิมอีกครั้งเพื่อตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่มีอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่อง 
  • ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องที่บริเวณปลายของก้านวัด ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีด “F” กับ “L” หรือ “Max กับ Min” แสดงว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับปกติ ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป แต่ควรรักษาระดับของน้ำมันเครื่องให้อยู่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของขีด “F” กับ “L” หรือ “Max กับ Min” อยู่เสมอ 

ทางที่ดีแนะนำให้ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องอยู่เป็นประจำ ทุกๆ 1-2 สัปดาห์/ครั้ง หรืออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะ และอย่าลืมที่จะทำประกัน 2+ ด้วย เพื่อให้ประกัน 2+ช่วยคุ้มครองคุณในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ เพราะประกัน 2+ ที่เว็บไซต์ https://www.roojai.com/ จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ประกัน 2+ ก็จะเคลมให้ทั้งสองฝ่ายตามเงื่อนไขทุนประกันที่เราได้ทำประกันรถยนต์ไว้ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถคุยกันได้ง่ายและหายห่วง เพราะประกัน 2+ ให้ความคุ้มครองทั้งสองฝ่ายที่ขับรถ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม